Home > About Us > Leadership


Leadership

Ms. Chen Ying
Secretary of the CPC Committee of the NLC, Deputy Director of the NLC
Mr. Zhang Zhiqing
Executive Deputy Director of the NLC, Deputy Director of China National Center for Preservation & Conservation of Ancient Books
Mr. Zhang Jun
Deputy Director of the NLC
Ms. Huo Ruijuan
Deputy Director of the NLC
Mr. Wei Chong
Deputy Director of the NLC
Mr. Wang Xiaodong
Deputy Secretary of the CPC committee of the NLC, Director of the NLC Discipline Inspection Commission

 
 
A List of Directors and Deputy Directors of NLC in the History

Directors (Term of Office)
Deputy Director (Term of Office)
Miao Quansun (May 1910-1911) Xu Fang (1910-1911)
Jian Han (May 1912-Feb. 1913) Li Siguang (March 1926-Aug.1927)
Xia Zengyou (1913-1918) Cheng Duolu (Aug.1927-May 1928)
Yuan Xitao (Jan.1918-Dec.1918) Yuan Tongli (Aug. 1929-1940)
Fu Yuefen (Jan.1919-May 1921) Wang Zhongmin (1949-1952)
Wang Zhanghu (Aug. 1920-Jul. 1921) Zhang Quanxin (Apr. 1953-Nov. 1963)
Ma Linyi (Jul. 1921-Dec. 1921) Ding Zhigang (Jul. 1954-Apr. 1984)
Chen Yuan (Dec. 1921-Jun. 1922) Wang Yifei (Jul. 1955-Jan. 1968)
Quan Shaoqing (Jun. 1922-Jul. 1922) Zuo Gong (1955-1976)
Ma Xulun (Oct. 1922-Dec. 1922) Ji Zhi (Aug. 1961-Nov. 1963)
Zhang Guogan (Dec. 1922-Mar. 1924) Tang Shouyu (Nov. 1964-Dec. 1965)
Fu Yuefen (Apr. 1924-Oct. 1924) Liu Qiyun (Nov.1965-Dec. 1982)
Ma Xunlun (Nov. 1924. -Mar. 1925) Bao Zhenggu (Dec. 1972-Jan. 1978)
Lv Fu (March 1925-Aug. 1925) Hu Fanfu (Nov. 1973-Jan. 1978)
Chen Renzhong (Aug. 1925-Dec. 1925) Tan Xiangjin (Nov. 1973-Dec. 1987)
Liang Qichao (Dec. 1925-Jun. 1927) Yang Fangzhi (1975-1979)
Guo Zongxi(Aug. 1927-May 1928) Li Jiarong (Aug. 1978-Dec. 1987)
Ma Xulun (Apr. 1929-Aug. 1929) Guo Linjun(May. 1980-Dec. 1983)
Cai Yuanpei (Aug. 1929-Mar. 1940) Bao Zhenxi (Dec. 1980-Jun. 1984)
Yuan Tongli (1943-Dec. 1948) Xie Daoyuan (May. 1983-Dec. 1987)
Feng Zhongyun (Apr. 1953-Sep. 1954) Hu Sha (May. 1983-Dec. 1987)
Ding Xilin (1954-1973) Tian Dawei (Apr. 1984-Jun. 1985)
Liu Jiping (Nov. 1973-Feb. 1981) Yang Na (Dec.1987-Feb. 1991)
Ren Jiyu (May 1987-Jan. 2005) Du Ke (Dec.1987-Apr.1991)
Ren Jiyu (Honorary Director, Jan. 2005-July 2009) Shao Wenjie (Dec.1987-March 1992)
Zhan Furui (Jan. 2005- Dec. 2009) Sun Chengjian (Dec. 1987-Mar. 2000)
Zhou Heping (Dec. 2009-Jan. 2014) Tang Shaoming (Apr. 1991-Apr. 1994)
Zhou Heping (Honorary Director, Jan. 2014-Dec. 2017) Jin Hongda (Apr. 1991-Jul. 1994)
Han Yongjin (Jan. 2014-Aug. 2018) Sun Beixin (Apr. 1991-Nov. 2001)
Rao Quan (Aug. 2018-Jul. 2021)  Tan Bin (Apr. 1994-Jul. 1996)
Xiong Yuanming (Jul. 2021-Jul. 2023) Zhou Heping (Jan. 1995-Nov. 2001)
  Zhang Yanbo ( Feb. 2000-Sep.2005)
  Chen Li (Feb. 2001-Dec. 2015)
  Yang Bingyan ( Nov. 2001-Sep. 2003)
  Zhang Yafang (Nov. 2001-May 2009)
  Zhang Xiaoxing (Jan. 2002-Jul. 2004)
  Zhan Furui (Sep. 2003-Jan. 2005)
  Zhang Yuhui (Jul. 2006-Dec. 2009)
  Chang Pijun (Aug. 2009-Aug. 2013)
  Zhan Furui (Dec. 2009-Jan. 2014)
  Wang Jun (Nov. 2010-Feb. 2017)
  Li Honglin (Jul. 2013-May 2019)
  Liu Huiping (May 2014-Apr. 2016)
  Chen Li (Dec. 2015-Jul. 2018)
  Sun Yigang (Mar. 2016-Apr. 2021)
  Wei Dawei (Jun. 2009-Nov. 2022)
  Wang Dongbo (Nov. 2018-Jan. 2023)
  Zhang Zhiqing (From Jun. 2009)
  Chen Ying (From Dec. 2017)
  Zhang Jun (From Apr. 2020)
  Huo Ruijuan (From Jun. 2021)
  Wei Chong (From Sep. 2023)

 

 

 

 Copyright  |  About Us  |  Support Us  |  Site Map  |  Contact Us

Tel:(+86 10)88545426 88545360
Copyright©National Library of China.All rights reserved.