Home > About Us


Leadership

Mr. Rao Quan
Director of the NLC, Deputy Secretary of the CPC Committee of the NLC and concurrently Director of China National Center for Preservation & Conservation of Ancient Books, and Director of the National Museum of Classic Books
Mr. Wei Dawei
Secretary of the CPC Committee of the NLC, Deputy Director of the NLC and Director of the Development Center of National Public Culture of Ministry of Culture and Tourism
Mr. Zhang Zhiqing
Deputy Director of the NLC and Deputy Director of China National Center for Preservation & Conservation of Ancient Books
Mr. Sun Yigang
Deputy Director of the NLC
Ms. Chen Ying
Deputy Director of the NLC, Deputy Secretary of the CPC Committee of the NLC and Director of the NLC Discipline Inspection Commission
Mr. Wang Dongbo
Deputy Director of the NLC

 
 
A List of Directors and Deputy Directors of NLC in the History

Directors (Term of Office)
Deputy Director (Term of Office)
Miao Quansun (May 1910-1911) Xu Fang (1910-1911)
Jian Han (May 1912-Feb. 1913) Li Siguang (March 1926-Aug.1927)
Xia Zengyou (1913-1918) Cheng Duolu (Aug.1927-May 1928)
Yuan Xitao (Jan.1918-Dec.1918) Yuan Tongli (Aug. 1929-1940)
Fu Yuefen (Jan.1919-May 1921) Wang Zhongmin (1949-1952)
Wang Zhanghu (Aug. 1920-Jul. 1921) Zhang Quanxin (Apr. 1953-Nov. 1963)
Ma Linyi (Jul. 1921-Dec. 1921) Ding Zhigang (Jul. 1954-Apr. 1984)
Chen Yuan (Dec. 1921-Jun. 1922) Wang Yifei (Jul. 1955-Jan. 1968)
Quan Shaoqing (Jun. 1922-Jul. 1922) Zuo Gong (1955-1976)
Ma Xulun (Oct. 1922-Dec. 1922) Ji Zhi (Aug. 1961-Nov. 1963)
Zhang Guogan (Dec. 1922-Mar. 1924) Tang Shouyu (Nov. 1964-Dec. 1965)
Fu Yuefen (Apr. 1924-Oct. 1924) Liu Qiyun (Nov.1965-Dec. 1982)
Ma Xunlun (Nov. 1924. -Mar. 1925) Bao Zhenggu (Dec. 1972-Jan. 1978)
Lv Fu (March 1925-Aug. 1925) Hu Fanfu (Nov. 1973-Jan. 1978)
Chen Renzhong (Aug. 1925-Dec. 1925) Tan Xiangjin (Nov. 1973-Dec. 1987)
Liang Qichao (Dec. 1925-Jun. 1927) Yang Fangzhi (1975-1979)
Guo Zongxi(Aug. 1927-May 1928) Li Jiarong (Aug. 1978-Dec. 1987)
Ma Xulun (Apr. 1929-Aug. 1929) Guo Linjun(May. 1980-Dec. 1983)
Cai Yuanpei (Aug. 1929-Mar. 1940) Bao Zhenxi (Dec. 1980-Jun. 1984)
Yuan Tongli (1943-Dec. 1948) Xie Daoyuan (May. 1983-Dec. 1987)
Feng Zhongyun (Apr. 1953-Sep. 1954) Hu Sha (May. 1983-Dec. 1987)
Ding Xilin (1954-1973) Tian Dawei (Apr. 1984-Jun. 1985)
Liu Jiping (Nov. 1973-Feb. 1981) Yang Na (Dec.1987-Feb. 1991)
Ren Jiyu (May 1987-Jan. 2005) Du Ke (Dec.1987-Apr.1991)
Ren Jiyu (Honorary Director, Jan. 2005-July 2009) Shao Wenjie (Dec.1987-March 1992)
Zhan Furui (Jan. 2005- Dec. 2009) Sun Chengjian (Dec. 1987-Mar. 2000)
Zhou Heping (Dec. 2009-Jan. 2014) Tang Shaoming (Apr. 1991-Apr. 1994)
Zhou Heping (Honorary Director, Jan. 2014-Dec. 2017) Jin Hongda (Apr. 1991-Jul. 1994)
Han Yongjin (Jan. 2014-Aug. 2018) Sun Beixin (Apr. 1991-Nov. 2001)
Rao Quan (Aug. 2018-Current)  Tan Bin (Apr. 1994-Jul. 1996)
  Zhou Heping (Jan. 1995-Nov. 2001)
  Zhang Yanbo ( Feb. 2000-Sep.2005)
  Chen Li (Feb. 2001-Dec. 2015)
  Yang Bingyan ( Nov. 2001-Sep. 2003)
  Zhang Yafang (Nov. 2001-May 2009)
  Zhang Xiaoxing (Jan. 2002-Jul. 2004)
  Zhan Furui (Sep.2003-Jan.2005)
  Zhang Yuhui (Jul.2006-Dec.2009)
  Chang Pijun (Aug.2009-Aug.2013)
  Zhan Furui (Dec.2009-Jan.2014)
  Wang Jun (Nov.2010-Feb.2017)
  Li Honglin (Jul.2013-May 2019)
  Liu Huiping (May 2014-Apr.2016)
  Chen Li (Dec.2015-Jul.2018)
  Wei Dawei (From Jun.2009)
  Zhang Zhiqing (From Jun.2009)
  Sun Yigang (From Mar.2016)
  Chen Ying (From Dec.2017)
  Wang Dongbo (From Nov.2018)

 

 

 

 Copyright  |  About Us  |  Support Us  |  Site Map  |  Contact Us

Tel:(+86 10)88545426 88545360
Copyright©National Library of China.All rights reserved.